top of page

ODCISK/ 

ZASTRZEŻENIE

Odcisk

Główne biuro:  USA
PBI Performance Products, Inc.
9800-D południowy bulwar sosnowy
Charlotte, NC 28273

Autoryzowani dyrektorzy wyższego szczebla: Bill Lawson – COO i dyrektor zarządzający

Sąd Rejestrowy:  Delaware, Stany Zjednoczone
Numer rejestracyjny: 20-1977207

Biuro niemieckie:

PBI Performance Products, Inc
Keplerstraße 12
D-93093 Donaustauf, Niemcy

Tel           +49 9403 647 99 06
Faks          +49 9403 647 99 04

Osoba kontaktowa:  Helmut Zepf – Wiceprezes; Międzynarodowa sprzedaż i marketing

E-mail:   international@pbiproducts.com


Strona główna: 67.225.196.17

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27a ustawy o podatku od sprzedaży: DE247366373
Urząd skarbowy: Ratyzbona

Nota prawna: Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość tej strony może być swobodnie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby osobiste. Niedozwolone jest nieautoryzowane kopiowanie, ponowne wykorzystanie lub zmiana układu lub treści witryny. PBI Performance Products, Inc. nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dostępności strony, jej jakości lub sposobu wyświetlania. PBI Performance Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron osób trzecich, do których prowadzą linki do tej witryny.

 

Ograniczenie odpowiedzialności za treści wewnętrzne

Zawartość naszej strony internetowej została opracowana z najwyższą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak ponosić żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność lub dokładność którejkolwiek ze stron.

Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (Telemediengesetz – Tele Media Act według prawa niemieckiego), jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Jednakże, zgodnie z punktami 8 do 10 TMG, jako usługodawcy nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania zewnętrznych informacji dostarczanych lub przechowywanych na naszej stronie internetowej. Gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy kwestionowane treści. Wszelka odpowiedzialność w tej sprawie może zostać przejęta dopiero od momentu, w którym naruszenie zostanie nam poznane.

 

Ograniczenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Ponieważ zawartość tych stron internetowych nie jest pod naszą kontrolą, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne. We wszystkich przypadkach dostawca informacji na stronach, do których prowadzą linki, ponosi odpowiedzialność za treść i dokładność dostarczonych informacji. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono dla nas żadnych naruszeń prawa. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy dany link.

 

prawa autorskie

Treści i dzieła publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Jakiekolwiek powielanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakakolwiek forma wykorzystania wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora lub autorów.

 

Ochrona danych

Wizyta na naszej stronie może skutkować przechowywaniem na naszym serwerze informacji o dostępie (data, godzina, odwiedzona strona). Nie stanowi to analizy danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail). W przypadku gromadzenia danych osobowych odbywa się to – w miarę możliwości – wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika strony internetowej. Jakiekolwiek przekazywanie danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika nie będzie miało miejsca.

Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że transmisja danych przez Internet (np. poczta e-mail) może stwarzać luki w zabezpieczeniach. W związku z tym niemożliwe jest całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takich luk w zabezpieczeniach.

Wykorzystywanie przez osoby trzecie wszystkich opublikowanych danych kontaktowych w celach reklamowych jest wyraźnie wykluczone. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych; np. za pomocą poczty spamowej.

Źródło:  Mustervorlage.net

 

PBI Inc. ZRZECZENIE SIĘ NA FACEBOOKU

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy Public Service Enterprise Group Incorporated oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych. Uznaje się, że odniesienia do PBI Inc. obejmują każdą taką spółkę zależną i stowarzyszoną.

PBI Inc. z zadowoleniem przyjmuje Twoje przemyślenia na temat zamieszczonych tutaj artykułów, ale pragnie wyjaśnić, że nie będzie w stanie odpowiedzieć tutaj na problemy z produktami lub usługami. Jeśli chcesz omówić obsługę klienta lub jakikolwiek inny problem, odwiedź stronę www.PBI Inc..com.

Odwiedzający mogą zamieszczać odpowiednie poglądy i opinie ograniczone do tematyki strony. Wszelkie treści, poglądy, opinie i/lub odpowiedzi na pytania przesłane, wyrażone lub przesłane przez sponsorów, reklamodawców lub użytkowników Facebooka, w tym na jego „ścianach”, stronach internetowych, forach dyskusyjnych i grupach lub w inny sposób przekazywane za jego pośrednictwem, inne niż treści dostarczane przez PBI Inc. są wyłącznie poglądami, opiniami i odpowiedzialnością osób je przesyłających i niekoniecznie odzwierciedlają opinie PBI Inc.. PBI Inc. nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane, zamieszczane, przesyłane, rozpowszechniane przez osoby trzecie rozpowszechniać ani w inny sposób przekazywać za pośrednictwem Facebooka. Obejmuje to poglądy, opinie i treści naszych pracowników, chyba że są oni wyraźnie upoważnieni do działania w imieniu PBI Inc.
PBI Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje osób trzecich zamieszczone na tej stronie lub na innych stronach internetowych zamieszczonych tutaj. Linki nie stanowią rekomendacji. PBI Inc. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony internetowej, której nie obsługuje. PBI Inc. w szczególności zrzeka się przyjęcia lub włączenia takich informacji jako własnych.

PBI Inc. nie gwarantuje dokładności, kompletności ani użyteczności informacji dostępnych na tej stronie na Facebooku. Żadne informacje zawarte na tej stronie ani dostarczone za jej pośrednictwem nie stanowią porady ani nie zastępują porady. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Informacje, które PBI Inc. tutaj publikuje, będą uważane za dokładne i aktualne tylko na dzień ich opublikowania. PBI Inc. w szczególności zrzeka się obowiązku aktualizacji. W zakresie, w jakim informacje te są zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, mają one zmieścić się w bezpiecznej przystani dla informacji prognozujących i podlegają czynnikom branżowym i finansowym, a także przyszłym wydarzeniom i zmianom związanym z PBI Inc. biznesowe, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

 

Wytyczne

Wszystkie opinie i komentarze powinny przyczyniać się do odpowiedniego dialogu dotyczącego tematyki tej strony. PBI Inc. nie toleruje żadnej formy nękania na podstawie chronionych cech (np. rasy, religii, pochodzenia narodowego, płci i jakichkolwiek innych kategorii chronionych przez prawo federalne, stanowe i lokalne), ataków pisemnych, zniewag, wulgaryzmów lub nieprzyzwoitości, niezależnie od tego, czy zostały popełnione w formie pisemnej lub przekazu obrazów. Osoby, które tu uczestniczą, zgadzają się nie wykonywać żadnej z poniższych czynności: (1) przesyłać na tę stronę na Facebooku ani przesyłać za jej pomocą jakichkolwiek materiałów zniesławiających, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nękających, zawierających przemoc lub w inny sposób niedopuszczalnych, ani żadnych materiałów, które są lub mogą być chronione przez prawa autorskie, bez zgody właściciela praw autorskich; (2) używać tej strony na Facebooku do naruszania praw (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób lub naruszania praw jakiejkolwiek jurysdykcji; (3) fałszywie przedstawiać powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją; (4) przesyłać lub przesyłać na tej stronie na Facebooku jakiekolwiek reklamy lub oferty biznesowe; (5) przesyłać lub w inny sposób przesyłać plików zawierających wirusy lub uszkodzone dane; (6) zbierać informacje o innych (w tym adresy e-mail) bez ich zgody; (7) przesyłać pliki lub zdjęcia lub umieszczać w komentarzach linki, o których wiesz, lub masz powody, by sądzić, że nie mogą być legalnie rozpowszechniane za pomocą strony na Facebooku lub że masz obowiązek zachowania poufności; (8) angażować się w jakiekolwiek inne zachowania, które ograniczają lub utrudniają komukolwiek korzystanie lub czerpanie przyjemności ze strony na Facebooku lub które, jak ustali PBI Inc., mogą zaszkodzić PBI Inc. lub odwiedzającym tę stronę na Facebooku lub narazić nas lub ich na odpowiedzialność.

Niezastosowanie się do tych wytycznych może skutkować zablokowaniem dostępu do tej strony na Facebooku.

 

Prawa i zobowiązania

PBI Inc. zastrzega sobie prawo, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności, do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów zamieszczonych na tej stronie, które PBI Inc. uzna za nieodpowiednie. Należy pamiętać, że PBI Inc. nie może przejrzeć wszystkich materiałów publikowanych na stronie ani zapewnić szybkiego usunięcia nieodpowiednich materiałów. W związku z tym PBI Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez użytkowników tej strony lub inne strony trzecie. PBI Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec nikogo za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w niniejszym paragrafie.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje prezentowane na tej stronie na Facebooku były dokładne, PBI Inc. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub nieaktualne informacje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie , przypadkowe, wynikowe lub karne szkody wynikające z dostępności, korzystania, dostępu lub niemożności korzystania z tych informacji.

Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje, manipulacje, zmiany lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych tutaj informacji lub jakiekolwiek ingerowanie w dostępność lub dostęp do tej strony na Facebooku jest surowo zabronione.

PBI Inc. zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony na Facebooku w dowolny sposób, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takich zmian. PBI Inc. zastrzega sobie wszelkie przysługujące jej prawa i środki prawne w odniesieniu do tej strony na Facebooku. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie będzie w żaden sposób traktowane jako ograniczenie lub zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw, jakie może posiadać PBI Inc.

 

Prywatność

Z tej strony na Facebooku będziemy gromadzić informacje umożliwiające identyfikację osoby wyłącznie w zakresie, który uznamy za zasadnie niezbędny do realizacji naszych celów biznesowych i będziemy utrzymywać odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i prywatności informacji. Jednak PBI Inc. nie ponosi odpowiedzialności za poufność danych osobowych, które są tu dobrowolnie podane.

Możemy prosić użytkowników o informacje za pośrednictwem ankiet lub konkursów. Uczestnictwo w tych ankietach lub konkursach jest całkowicie dobrowolne, a zatem użytkownik ma wybór, czy ujawnić te informacje.

W ŻADNYM WYPADKU PBI Inc. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK ZAWARTOŚĆ, W TYM MIĘDZY INNYMI BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCI ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU DOWOLNEJ TREŚCI NINIEJSZA STRONA NA FACEBOOKU, ZARÓWNO PRZEZ PBI Inc. LUB PODMIOT TRZECI. W ŻADNYM WYPADKU PBI Inc. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPNOŚCI, WYKORZYSTYWANIA LUB DZIAŁANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI NA NINIEJSZYM FABRYCE STRONA.

bottom of page